ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    จำนวนคนดู : [ 3  คน][ 14 ก.ค. 63 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     QR CODE ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น ปี 2563
    จำนวนคนดู : [ 23  คน][ 09 มิ.ย. 63 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา
    จำนวนคนดู : [ 26  คน][ 13 เม.ย. 63 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างครูผู้ช่วย 2563
    จำนวนคนดู : [ 150  คน][ 04 ธ.ค. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยม้า
    จำนวนคนดู : [ 40  คน][ 02 ธ.ค. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


 
 
 
14 ก.ค. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท...
10 ก.ค. 63  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา...
02 ก.ค. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา...
01 ก.ค. 63  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม...
30 มิ.ย. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการต่อเติม...
23 มิ.ย. 63  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายทางเพื่อการเกษตร ส...
22 มิ.ย. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา...
16 มิ.ย. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ...
16 มิ.ย. 63  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม...
10 มิ.ย. 63  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา...
  ทั้งหมดคลิกที่นี่
   14 ก.ค. 63  ประกาศขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563... :[ดาวน์โหลด]
   14 ก.ค. 63  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... :[ดาวน์โหลด]
   13 เม.ย. 63  รับสมัคร.จ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา... :[ดาวน์โหลด]
   26 ก.พ. 63  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก... :[ดาวน์โหลด]
   26 ธ.ค. 62  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนัก... :[ดาวน์โหลด]
   26 ธ.ค. 62  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนัก... :[ดาวน์โหลด]
   24 ธ.ค. 62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้... :[ดาวน์โหลด]
   02 ธ.ค. 62  ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยม้า... :[ดาวน์โหลด]
   25 พ.ย. 62  บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี25... :[ดาวน์โหลด]
   18 พ.ย. 62  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/62... :[ดาวน์โหลด]
ทั้งหมดคลิกที่นี่      
หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น(กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น)
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่
       - กลุ่มงานบริหารทั่วไป                       
       - กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น           
       - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น               
       - กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
       - กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
       - ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
 
ทั้งหมดคลิกที่นี่