ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมัา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ป (View: 6 )
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเรื่องขอขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 (View: 9 )
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือและรับทุนการศึกษาฯ (View: 3 )
 
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (View: 28 )
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (View: 17 )
 
 
ประกาศ....รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (View: 7 )
 
 
ประกาศ....รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (View: 10 )
 
 
ประกาศด่วนที่สุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล (View: 15 )
 
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (View: 12 )
 
 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562 (View: 15 )
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (View: 14 )
 
 
QR CODE ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น ปี 2563 (View: 29 )
 
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา (View: 41 )
 
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างครูผู้ช่วย 2563 (View: 165 )
 
 
ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยม้า (View: 48 )
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (View: 53 )
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 ปี 2562 (View: 119 )
 
 
ประกาศ อบต.ห้วยม้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ปี62 (View: 133 )
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (View: 132 )
 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแ (View: 135 )
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (View: 161 )
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ ประจำปี 2561 (View: 176 )
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (View: 228 )
 
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ภาคเรียนที่1/2561 (View: 174 )
 
 
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (View: 273 )
 
 
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.ห้วยม้า (View: 273 )
 
 
ประกาศ..ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของอบต.ห้วยม้า ปี 59 ครั้งที่ี 1 ในวันเสาร์ ที่ 17 ก.ย.59 เวลา 08.30น (View: 301 )
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาศของ อบต.ห้วยม้า 1/2559 (View: 488 )
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสของ อบต.ห้วยม้า 1/59 (View: 317 )
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (View: 416 )
 
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ภาคเรียนที่1/2559 (โหลดเอกสารด้านล่าง) (View: 324 )
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภา อบต.ห้วยม้า (View: 318 )
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (View: 282 )
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (View: 305 )
 
 
ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (View: 302 )
 
 
โครงการ หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสก่อนวัยเรียน 2558 (View: 412 )
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 (View: 286 )
 
 
ประกาศ อบต.ห้วยม้า รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 58 (View: 329 )
 
 
ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (View: 311 )
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2558 (View: 280 )
 
 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ปีการศึกษา 2558 (View: 349 )
 
 
ประกาศแจ้ง...การจัดเก็บภาษี อบต.ห้วยม้า ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558 (View: 370 )
 
 
เชิญ..ร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬา อบต.ห้วยม้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (View: 568 )
 
 
ประกาศ... การจัดเก็บภาษี กองคลัง อบต.ห้วยม้า (View: 498 )
 
 
แจกเบี้ยผู้สูงอายุ 2 ก.ย.56 (View: 546 )
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ ครั้งที่ 2 (View: 561 )
 
 
เชิญร่วม...งานสมาพันธ์รถมอเตอร์ไซต์ 16 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 8-9 พ.ย.2556 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธ์ส (View: 590 )
 
 
เชิญชม...การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 8 (View: 1112 )
 
 
ประกาศสอบราคาจ้าง 6 โครงการ (View: 499 )
 
 
อบต.ห้วยม้า เชิญร่วมงานวันกตัญญู ประจำปี 2556 (View: 465 )
 
 
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2556 (View: 800 )
 
 
เปิดรับสมัครแล้วจ้า 11-25 มีนาคม 2556 "เซปักตระกร้อ อบต.ห้วยม้าคับ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2556 (ต้องมีภ (View: 488 )
 
 
โครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยม้า ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 (View: 718 )
 
 
สำรวจโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 โครงการ (View: 519 )
 
 
การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนหมู่บ้านในตำบลห้วยม้า ประจำปี 2556 (View: 493 )
 
 
ประกาศผู้ที่ผ่านการสรรหาพนังงานจ้าง ประจำปี 2556 (สามารถ Download เอกสารได้ที่เอกสารข้างล่างนะค่ะ) (View: 502 )
 
 
อบต.ห้วยม้าจะจัดการแข่งขันแซปักตระกร้อ อบต.ห้วยม้าคับ ต้นเดือนเมษายน 2556 (View: 445 )
 
 
อบต.ห้วยม้าวิ่งไฟพระฤกษ์ เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์" ครั้งที่ 34 (View: 551 )
 
 
ฟุตซอล อบต.ห้วยม้าคับ ครั้งที่ 2 เริ่มสมัครตั้งแต่ 7 - 17 ธันวาคม 2555 เริ่มแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 21 (View: 651 )
 
 
ขอใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทจงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระ (View: 665 )
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ อบต.ห้วยม้า (View: 2488 )
 
 
พบทั้งหมด   61  รายการ  รวมทั้งหมด  7  หน้า :  1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>